Betalingsprocedure

Op deze pagina vind u alle belangrijke informatie over betalingen en betalingsproblemen welke gelden bij het afsluiten van een vervolgperiode van uw garantie. Deze informatie is enkel van toepassing op autobezitters die rechtstreeks een garantie bij Autotrust hebben afgesloten.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

Vaak zijn er mogelijkheden om een vervolg garantieperiode af te sluiten. U kunt de mogelijkheden inzien via onze online consumentenportal of telefonisch via een van de behulpzame medewerkers van Autotrust.

Bij het afsluiten van het garantieproduct via het online consumentenportal kunt u kiezen voor volledige betaling welke direct plaatsvindt via iDeal of u kiest voor betaling in 4 termijnen, waarbij de eerste termijn ook direct via iDeal voldaan dient te worden. De overige termijnen worden in 3 achtereenvolgende maanden gefactureerd en geïncasseerd, startend in de maand waarin de garantieperiode aanvangt. U ontvangt van alle betalingen (direct of per incasso) altijd een factuur per e-mail van ons.

Wordt er via een medewerker (telefonisch/per mail) een garantieproduct afgesloten kan er gekozen worden voor volledige betaling per factuur of betaling per automatische incasso in 4 termijnen. Kiest u voor betaling per factuur? Dan heeft u een betalingstermijn van 14 dagen, startend vanaf de maand waarin uw garantieperiode aanvangt. De automatische incasso’s zullen 4 achtereenvolgende maanden gefactureerd en geïncasseerd worden, startend in de maand waarin de garantieperiode aanvangt. U ontvangt van alle betalingen (per factuur of per incasso) een factuur per e-mail.

Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal?

Uiteraard kan er zich een moment voordoen dat u een factuur niet kunt voldoen. Wij verzoeken u dan om altijd telefonisch contact met ons op te nemen om te kijken wat een passende oplossing is.
Wij hanteren standaard onderstaande (geautomatiseerde) stappen voor het debiteurbeheer:
1. Factuur
De factuur wordt verzonden op de factuurdatum.
2. De eerste herinnering
Omstreeks de 7e dag na de vervaldatum van de factuur wordt er een e-mail verstuurd met de eerste herinnering. Wanneer het e-mailadres niet bekend is, wordt deze e-mail automatisch vervangen door een brief. De uiterste betaaltermijn is 7 dagen.
3. De 2e herinnering
Omstreeks de 17e dag na de vervaldatum van de factuur wordt er een e-mail verstuurd met de tweede herinnering. Wanneer het e-mailadres niet bekend is, wordt deze e-mail automatisch vervangen door een brief. De uiterste betaaltermijn is 7 dagen.
4. Telefonisch contact
Omstreeks de 25e dag na de vervaldatum van de factuur zal een medewerker telefonisch contact opnemen. Hierin kunnen ook betalingsregeling besproken worden. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is wordt er meestal een e-mail verzonden ter herinnering.
5. Laatste herinnering
Omstreeks de 32e dag na de vervaldatum van de factuur wordt er een e-mail en brief verstuurd met de laatste herinnering. De uiterste betaaltermijn is 14 dagen. Daarnaast wordt er in de mail en brief aangeven dat wij, bij het uitblijven van een tijdige betaling, aanspraak maken op een vergoeding van de kosten. Dit bestaat uit wettelijke rente en incassokosten. De hoogte van de incassokosten zullen vermeld worden in deze brief. Ook melden wij u dat wij de dekking volgens uw voorwaarden opschorten. Dat wil zeggen dat eventuele reparaties niet door Autotrust vergoed worden. U dient deze reparaties zelf uit te laten voeren en te voldoen. Indien u doorrijdt met een defect, vervallen alle rechten die u kunt ontlenen aan uw garantie. Tijdens de schorsing bent u verplicht om eventuele toekomstige facturen te betalen. Vanaf het moment dat u alle achterstallige facturen heeft voldaan wordt de dekking hervat.
6. Start incassoprocedure
Omstreeks 50 dagen na vervaldatum van de factuur zullen wij de factuur overdragen naar het incassobureau Payt.

Ik heb problemen met het betalen van mijn premie, wat nu?

Als het (tijdelijk) niet lukt om het openstaand bedrag te betalen, dan is het belangrijk dat u snel mogelijk contact met ons opneemt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken en eventueel afspraken maken voor een betalingsregeling.

Wat kan ik zelf doen?

• Laat een rekening niet liggen.
• Vraag advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar u woont, indien u deze niet kunt voldoen.
• Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Kijk hiervoor op www.nvvk.eu.
• Ook kunt u handige tips vinden op de website van het Nibud, op www.wijzeringeldzaken.nl en op https://geldfit.nl/welkom/verzekeraars/.